Tarieven voor Coaching (één op één)

Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Dit gesprek zal bestaan uit kennismaking en intake. Ook de kosten zullen besproken worden in dit eerste gesprek.  Er zijn echter voor coaching vele mogelijkheden om gesprekskosten (gedeeltelijk) vergoed te krijgen (zie hieronder).

Wanneer het mogelijk is, prefereer ik de gesprekswandeling en werken in de buitenlucht boven het ‘klinische’ gesprek.

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om kosten voor een coachtraject (gedeeltelijk) vergoed te krijgen:

  • Via je werkgever; Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Een coachtraject wordt vaak als veel effectiever ervaren dan een standaard-training.  Informeer bij je werkgever, je leidinggevende of personeelszaken.
  • Via PGB; Mensen met een persoonsgebonden budget kunnen deze kosten mogelijk via het PGB vergoed krijgen.
  • Via de Arbo-dienst van je bedrijf; Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijv. in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.
  • Via de belasting; Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.
  • Via de ziektekosten; Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Toch zijn er steeds meer verzekerings-maatschappijen die de resultaten erkennen van effectieve coaching en deze vergoeden in de aanvullende verzekeringspakketten. Daarom is het toch handig om de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij je eigen ziektekostenverzekeraar.
  • Via het UWV; Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiele middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.
  • Via de kerk: De diaconie van de kerk is in vele gevallen ter wille om financiëel bij te springen, wanneer de financiële drempel een traject verhinderen.