Inleiding

In deze privacy-verklaring kun je lezen welke persoonsgegevens er van jou worden verzameld en hoe wij daarmee omgaan. Er staat onder andere in waar en waarom ze worden opgeslagen. Ook kun je lezen welke rechten je hebt over deze gegevens en hoe je die rechten kunt gebruiken.

Soms wordt deze privacyverklaring gewijzigd, bijvoorbeeld omdat er wetten veranderen. We raden je aan om dit document regelmatig opnieuw te raadplegen.

Wie de gegevens verzamelt

Om je goed van dienst te kunnen zijn, heeft Hermineke.nl soms persoonsgegevens van je nodig. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking daarvan zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De contactpersoon voor Hermineke.nl is Hermineke Vonk- de Groot te bereiken via mail@hermineke.nl

De Hoogt 14

2977 LA Goudriaan
https://www.hermineke.nl
+31 183-588088

Welke Persoonsgegevens en met welk doel

Er kunnen op twee manieren gegevens van je worden verzameld.

  • Via e-mail: We gebruiken deze alleen om contact met je te kunnen opnemen over wat je schrijft in je bericht en eventueel bij volgende contactmomenten.
  • Via Analytics: De website hermineke.nl verzamelt gegevens met Google Analytics. Die helpen ons om de website en onze dienstverlening beter op onze doelgroep af te stemmen. Het gaat hierbij om informatie zoals hoe lang je de website bezoekt en welke pagina’s je bekijkt. Die gegevens zijn niet gekoppeld aan je persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres of telefoonnummer. Ze zijn dus niet naar jou te herleiden.Het is niet onze bedoeling gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, zonder dat zij toestemming hebben van een ouder of voogd. Op jouw verzoek zullen we gegevens van een minderjarige onder jouw hoede onmiddellijk verwijderen.

Hoe lang we je gegevens bewaren

  • Via de mail ontvangen gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard.
  • Via Analytics ontvangen anonieme gegevens  worden 26 maanden lang bewaard door Google Analytics.

Wat we delen met derden

We verkopen je gegevens niet aan derden. Alleen als het nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zullen we informatie over jou delen met een andere partij.

De cookies die je krijgt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Hermineke.nl die geen inbreuk maken op je privacy.

Welke rechten je hebt

  • Je kunt opvragen welke gegevens we van je hebben opgeslagen
  • Je kunt je gegevens laten aanpassen
  • Je kunt je gegevens laten verwijderen
  • Je kunt de verwerking (bijvoorbeeld het opslaan en wijzigen) van je gegevens door ons, laten stopzetten
  • Je kunt je een verzoek indienen om de gegevens die wij van je hebben in een digitaal bestand naar jou of iemand die jij uitkiest te sturen

Stuur hiervoor een e-mail naar mail@hermineke.nl of neem telefonisch contact op met +31 183 588088.Om aan je verzoek te kunnen voldoen, moeten wij zeker weten dat we met jouzelf te maken heb. Daarom vragen we je om ons een kopie van je identiteitsbewijs te sturen. Maak op de kopie je pasfoto, de machineleesbare strook (de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), het paspoortnummer en je burgerservicenummer zwart, om je privacy te beschermen. We zullen zo snel mogelijk reageren, uiterlijk binnen vier weken.

Waar je een klacht kunt indienen

Als je niet tevreden bent met de manier waarop wij met je gegevens omgaan, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.