Pastorale coaching is een stijl van werken waarbij God betrokken wordt bij de coachvraag en het coachproces. God wordt dus verbonden aan jouw vraag en jouw verhaal. 

Pastorale coaching gaat dus niet specifiek over pastorale vragen, in de zin van geloofsvragen. Alle vragen zijn ten diepste vragen waar God bij betrokken wil zijn en vanuit die gedachte kom ik bij je langszij. 

Verschil met Christen-coaches? 

Christen-coaches (net als Christen-psychologen) kunnen net zo goed werken zoals hierboven beschreven is, maar dat hoeft niet. Wat ik vaak gemerkt heb is dat bijvoorbeeld Christen-psychologen als persoon Christen-zijn, maar hun werk doen op vergelijkbare wijze als reguliere psychologen. Net zoals een Christen-bakker dezelfde broodjes bakt als een reguliere bakker. Dat is niet beter of slechter, maar in ieder geval anders dan zoals ik als pastorale coach werk. God is voluit aanwezig en betrokken in het gesprek en in het proces. 

Verschil met pastorale hulpverlening?

Ook bij de pastorale hulpverlening wordt God verbonden met het verhaal van de confident, alleen is de problematiek vaak anders alsook de manier van helpen. Bij hulpverlening is vaak nodig dat er teruggegaan moet worden naar het verleden en moet (een deel van) het fundament als het ware opnieuw gelegd worden. Dit gebeurt door middel van verwerking e.d.

Bij pastorale coaching wordt er gebouwd op het fundament wat er ligt. Deze twee sluiten dus naadloos op elkaar aan. 

Bij hulpverlening word je vaak naar huis gestuurd wanneer je weer enigszins op je benen staat. Bij coaching kan er dan juist gekeken worden naar groei en uitbouw van mogelijkheden. 

Mijn aanbod:

Personal coach

Het is de mogelijkheid om te komen voor persoonlijke gesprekken; wekelijks, maandelijks, per kwartaal. Steeds stem ik je af wat de wensen en mogelijkheden zijn.

24 uurs coaching

Korte, intensieve trajecten hebben vaak veel impact. Door de beschikbaarheid van de B&B is het mogelijk om overnachting + gesprekken te combineren. Dit werkt vaak als een katalysator. Je zet heel bewust tijd apart, je bent uit je eigen context. Er is ruimte voor gedachten en emoties.

Het is altijd maatwerk, 1 of meerdere nachten, met 1 of 2 gesprekken per dag.