Aanloop

God is van jongs af aan bij mijn leven geweest en in mijn studententijd is Hij een persoonlijk God geworden. In 2005 heb ik mijn HBO-theologie afgerond (bij de CHE- Ede, alsook bij de ETA – Zwijndrecht -tegenwoordig: Evangelisch College). Meteen daarna ben ik bij het (interkerkelijke) Evangelisch College in dienst getreden en mede-verantwoordelijk gemaakt voor de driejarige opleiding Pastorale Hulpverlening. Daar geef ik de (praktische) vakken: pastoraat, gesprekstechniek, conflicthantering & groepsdynamica, alsook verschillende Bijbelse vakken. Sinds 2016 geef ik les in het Oude Testament bij de ETS-Bijbelcursus. Met dank aan deze werkgever doe ik ook veel ervaring op met het geven van gemeente-onderwijs.

Ik ben breed-kerkelijk en zelf lid van een Baptistengemeente.

Trainingen/cursussen/onderwijs

Door mijn jarenlange ervaring heb ik inmiddels veel onderwerpen waarmee ik iets voor de kerk kan betekenen. Mijn kracht ligt in de verbinding van Bijbelse principes met alledaagse onderwerpen. Te denken valt aan pastorale onderwerpen: afwijzing, identiteit, grenzen, emoties. (een deel hiervan is beschreven in ‘In ontwikkeling’). Er valt ook te denken aan onderwerpen m.b.t persoonlijke, geestelijke groei: wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil God?

Daarnaast zijn de onderwerpen als gespreksvaardigheden, groepsdynamiek, teambuilding e.d ook aan me besteed.

Cursus-aanbod:

Pastorale Coaching

Ik  geloof in de verbinding tussen pastoraat en coaching, zoals ik de verbinding tussen pastoraat en hulpverlening al jaren praktiseer. De hulpverlener helpt het fundament in iemands leven weer goed te leggen en met behulp van de coach kun je dan verder bouwen.

Mijn persoonlijke coaching zal, wanneer passend, pastoraal zijn. Dat wil zeggen dat ik Gods principes toe zal passen en Hem betrek in coachingsgesprekken en -modellen. Ook gebed zal een plek hebben.

Wanneer het mogelijk is, prefereer ik de gesprekswandeling en werken in de buitenlucht boven het ‘klinische’ gesprek.