Humor maakt het leven lichter

Een paar weken geleden nam ik afscheid van een confident bij Stichting EX IT. Hij bedankte me nadrukkelijk voor de humor die ik in de gesprekken bracht. Ik vroeg me op dat moment vertwijfeld af of dit nu echt een heel groot compliment was en of ik hem daarmee verder gebracht had. Gelukkig bevestigt dit artikel de kracht van humor bij hulpverlening.

Een paar punten eruit:

  • Het is goed voor eigen welbevinden: humor verzacht pijn en frustratie
  • Het is goed voor onderlinge relaties; waaronder ook die van cliënt en therapeut: humor kan zorgen voor een gemeenschappelijke beleving;

Ik ga dus maar gewoon lekker op de oude voet door.