Hypocrates (circa 400 voor Christus) verdeelde in zijn grote wijsheid de mensheid al in 4 groepen (sanguinisch, melancholisch, flegmatisch, cholerisch). Veel is er in die jaren veranderd, maar deze vier groepen (weliswaar onder een andere vlag) zijn nog steeds gebleven. Blijkbaar zat er échte wijsheid in deze indeling door Hypocrates.

Ik doe een greep uit de dingen waarvoor deze DISC-analyse waarde kan hebben:

  • het helpt je jezelf te begrijpen.
  • het helpt je eigen kracht en zwakte te waarderen en beter in te zetten
  • het helpt om de kracht en zwakte bij anderen te zien en daardoor op een mooiere manier aan te sluiten bij de ander
  • het geeft inzicht in team-functioneren
  • het geeft helderheid binnen relaties
  • etc…

Ik heb de officiële DISC-certificering (DISC Factor) in huis en laat de waarde hiervan graag ook aan jou zien.

In 2020 doe ik dit voor een voordelig tarief. Meer info: mail@hermineke.nl