hermineke.nl logo

Het is mogelijk om als individu de cursus te volgen. Het is echter ook mogelijk om mij uit te nodigen voor het Pastorale Team. Dan is het een cursus op maat op locatie.

We staan stil bij de mogelijkheden om het werken met Verbeeldtaal te gebruiken binnen het (pastorale) gesprek. In deze dagen wordt enerzijds de theorie en visie achter het werken met poppetjes besproken en daarnaast wordt zelf ervaren hoe dit landt. Vervolgens wordt de relevantie en toepassing gemaakt naar het gebruik van de poppetjes binnen het pastorale gesprek.