Verbeeldtaal in het (Christelijk) onderwijs

In mijn leven heb ik veel gesprekken met tieners gevoerd. Soms ging dat prima, vaak was dat niet eenvoudig. Onderuitgezakt, kijkend naar de grond met dat onhandige slungelige lichaam… Wat lastig om dan tegenover elkaar te spreken over persoonlijke zaken. Gesprekken voeren met kinderen of tieners door samen naar de tafel te kijken en je verhaal vorm te geven gaat ze veel makkelijker af. En bovendien zeggen ze zonder woorden véél meer.

Ideaal voor mentoraat en zorggesprekken. Wanneer je meer inzicht wil krijgen in een thuissituatie kan beeldtaal een geweldig hulpmiddel zijn. Daarnaast zijn ook thema’s als pesten, faalangst, groepsvorming e.d. op een mooie manier inzichtelijk te krijgen met playmobile-opstellingen.

Cursus van 1 of 2 dagen op locatie

In één of twee dagen staan we stil bij de mogelijkheden om het werken met Verbeeldtaal te gebruiken binnen het begeleidende gesprek op school. In deze dagen wordt enerzijds de theorie en visie achter het werken met poppetjes besproken en daarnaast wordt zelf ervaren hoe dit landt. Vervolgens wordt de relevantie en toepassing gemaakt naar het gebruik van de poppetjes binnen het onderwijs. De focus ligt NIET op het hulpverleningsgesprek op school, al kan dit een basiscursus zijn om voor hulpverleningsgesprekken te gebruiken.

Op beide dagen wordt de theorie en de praktijk afgewisseld, zodat je er zelf meteen mee leert werken en klaar bent om het in de praktijk toe te passen.

Stuur een e-mail