Archive op juli 2018

Boerinnencursus

Vanavond een gesprek gehad met een mooie groep mensen over het geven van cursussen voor agrariërs. Welke thema’s leven? Welke cursussen kan het CCA aanbieden?

Een van de opties was een ‘boerinnencursus’ over de plek van de vrouw in een familiebedrijf. De plek als schoonmoeder of als schoondochter. Hoe hou je 20 ballen in de lucht? Hoe vind je balans tussen werk en prive, zeker wanneer je zelf buiten de deur werkt?

Daarnaast de vraag gesteld hoe kerken op een goede manier pastoraal betrokken kunnen zijn bij de problemen die spelen op de boerderij. Wat moet er in ieder geval in de basiskit voor een voorganger of pastoraal werker zitten?

Wat zou jij willen dat er in zo’n cursus aan bod zou komen?

De weg van herstel

De weg van herstel

De weg van herstel is een route die in de praktijk bij Stichting EX IT is bedacht. Zoveel mensen, met welk verhaal ook, doorlopen hetzelfde proces ontdekten we in de praktijk.

Dit proces doorloopt 4 momenten (3 fasen):

  1. Er is een incident, een gebeurtenis, een heftig ingrijpen in je leven…
  2. De weg omlaag: De feiten onder ogen zien en niet meer ontkennen of bagatelliseren. Het is zo!
  3. De weg in de diepte: Door de emoties heen, het heroriënteren, herpakken, om te komen tot acceptatie. Het is ‘goed’ zo. Er vrede mee vinden, weer vooruit kunnen kijken
  4. De weg omhoog: De zon schijnt weer voorzichtig in je leven. En je bent op weg naar meer zonnestralen

In de les liet ik de studenten de weg van herstel doorlopen. Met een (spring)touw dat ze in een U-vorm op de grond neerlegden en één student startte bij een uiteinde. In tweetallen. Geen oogcontact, maar naast de ander gaan staan en deze begeleiden in het proces. Hoe werkt dat? Hoe voelt dat? Welke emoties mogen een plek hebben?

Opnieuw ben ik enthousiast over dit model. Het werkt! Het is krachtig!

Wil je er meer over lezen? In het boek “In ontwikkeling, pastorale bouwstenen voor je leven” staat dit model uitgebreid beschreven.